Tag Archives: Giữa kỳ

Định vị sử dụng vệ tinh


Satellite Navigation – ET5260


 

1

 

http://ouo.io/ntdytb

Thông tin vệ tinh


Satellite Communications


 

132-01-K55

 

http://ouo.io/KGvxjU

Đường lỗi CM của ĐCSVN


Revolution Policy of VCP – SSH1130


 

http://ouo.io/dmdAPF

 

Đa phương tiện


Project in Multimedia – ET4260


 

141-02-mid

 

http://ouo.io/iuhOvH

 

Ngôn ngữ lập trình


Programming Language – ET2030


 

7

 

http://ouo.io/BEDV7A

 

Kỹ năng thuyết trình tiếng anh


Presentation in English – FL4110


 

http://ouo.io/9G4uFX

Hệ điều hành


Operating Systems – ET4290


 

132-01

 

http://ouo.io/Zv79HY

 

Dẫn đường và quản lý ko lưu


Navigation and Airline Management – ET5290


 

1

 

http://ouo.io/TU55D

Công nghệ Nano


Nano Technology – ET4600


 

1

 

http://ouo.io/UQSSdD

 

 

Thông tin di động


Mobile Communications – ET4330


 

142-01-1-K5x

 

http://ouo.io/m2fc6

 

%d bloggers like this: