Tag Archives: Biển báo cấm

Tổng hợp Biển báo giao thông theo Quy chuẩn mới QCVN41-2016/BGTVT.

.

    Tìm mãi trên mạng mà ko có cái ảnh nào tổng hợp Biển báo theo Quy chuẩn mới, rảnh ngồi tự tổng hợp lại vậy. Vừa khít với màn. Lưu tạm ở đây nghiệm dần..

Biển báo Cấm:

Biển Cấm QC41-2016

Biển Hiệu lệnh:

Biển Hiệu lệnh QC41-2016

Vạch kẻ đường:

Vạch kẻ đường QC41-2016

.

.


 

%d bloggers like this: