Author Archive: springComing

Tổng hợp Biển báo giao thông theo Quy chuẩn mới QCVN41-2016/BGTVT.

.

    Tìm mãi trên mạng mà ko có cái ảnh nào tổng hợp Biển báo theo Quy chuẩn mới, rảnh ngồi tự tổng hợp lại vậy. Vừa khít với màn. Lưu tạm ở đây nghiệm dần..

Biển báo Cấm:

Biển Cấm QC41-2016

Biển Hiệu lệnh:

Biển Hiệu lệnh QC41-2016

Vạch kẻ đường:

Vạch kẻ đường QC41-2016

.

.


 

Advertisements

Dragon Ball Super Color Chapter 24 Part 2/2.

.

21


 

22


 

23


 

24


 

25


 

26


 

27


 

28


 

29


 

30


 

31


 

32


 

33


 

34


 

35


 

36


 

37


 

38


 

39


 

40


 

41


 

42


 

43


 

44


 

45

.

.


 

Dragon Ball Super Color Chapter 24 Part 1/2.

.

1


 

2


 

3


 

4


 

5


 

6


 

7


 

8


 

9


 

10


 

11


 

12


 

13


 

14


 

15


 

16


 

17


 

18


 

19


 

20

.

.


 

i want to...

large

 

i wanna turn sunshine off
so that colors do not fade,
i wanna tie wind up
so that flavours do not fly away..

.

.


 

Tanteidan Convention Book 14


Tanteidan Convention Book 14


.

.

Tanteidan Convention Book 14_Page_001

.

.


 

 

Dragon Ball Super Color Chapter 23 Part 5/5.

.

41


42


43


44


45

.

.


 

Dragon Ball Super Color Chapter 23 Part 4/5.

.

31


32


33


34


35


36


37


38


39


40

.

.


 

Dragon Ball Super Color Chapter 23 Part 3/5.

.

21


22


23


24


25


26


27


28


29


30

.

.


 

Dragon Ball Super Color Chapter 23 Part 2/5.

.

11


12


13


14


15


16


17


18


19


20

.

.


 

Dragon Ball Super Color Chapter 23 Part 1/5.

.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

.

.


 

%d bloggers like this: