Về tuổi của Goku.

.

Age of Goku

.

Bài này chỉ nói tới tuổi của Goku ở Dòng thời gian chính hiện tại tức Timeline 1.

Các Timeline khác đọc ở đây.

  • Có 2 tuổi ở đây cần xem

–  Tuổi sinh học: là tuổi ko tính những năm Goku bị chết (ở Thế giới bên kia) và vào Phòng thời gian.
–  Tuổi tự nhiên: hay tuổi vật lý, tuổi thân thể, tuổi trên trần gian mà ko có vòng thánh trên đầu. Hay nói cách khác chính là:

(Tuổi sinh học) + (Số năm trong Phòng thời gian) – (Số năm ở Thế giới bên kia)
Hiện tại tới Cuộc đấu sức mạnh là năm 780. Goku sinh năm 736, từ đó tới hiện tại là 44 năm.

  • Tính tuổi sinh học

Ta chỉ cần lấy năm hiện tại trừ năm sinh như ngoài đời thực ở đây là ra.
Vậy Tuổi sinh học là: 780 – 736 = 44

  • Tính tuổi tự nhiên

–  Goku đã 3 lần vào Phòng thời gian:
+ Lần 1: Hồi nhỏ Goku có vào đây, nhớ ko nhầm là 2h tương đương 1 tháng trong Phòng, vậy ta coi ko tính vào Tuổi tự nhiên.
+ Lần 2: Là lần luyện tập để đánh Cell: Goku ở 1 ngày tương đương 1 năm trong Phòng.
+ Lần 3: Là luyện tập Giải đấu với U6: Goku ở 3 ngày tương đương 3 năm trong Phòng.
–  Số năm ở Thế giới bên kia:
+ Lần 1: Goku chết khi bị Piccolo xiên, chết 1 năm rồi đc hồi sinh.
+ Lần 2: Goku chết banh xác cùng Cell, sau 7 năm thì hồi sinh.
–  Vậy Tuổi tự nhiên: 44 + (1+3) – (1+7) = 40

  • Kết luận

–   Tuổi sinh học: 44

–   Tuổi tự nhiên: 40

Hơi rắc rối nhưng ta chỉ nên tính Tuổi sinh học cho đơn giản và gần gũi với ngoài đời thực, tức Goku 44 tuổi.

Lưu ý: Tuổi trung bình của người Saiyan tương đương người Trái Đất, tuy nhiên họ trẻ lâu để thích hợp với chiến đấu.

 

.

.


 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: