Tổng hợp Biển báo giao thông theo Quy chuẩn mới QCVN41-2016/BGTVT.

.

    Tìm mãi trên mạng mà ko có cái ảnh nào tổng hợp Biển báo theo Quy chuẩn mới, rảnh ngồi tự tổng hợp lại vậy. Vừa khít với màn. Lưu tạm ở đây nghiệm dần..

Biển báo Cấm:

Biển Cấm QC41-2016

Biển Hiệu lệnh:

Biển Hiệu lệnh QC41-2016

Vạch kẻ đường:

Vạch kẻ đường QC41-2016

.

.


 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: