Daily Archives: February 7th, 2017

Tanteidan Convention Book 11


Tanteidan Convention Book 11


.

tanteidan-convention-book-11_page_001

.

http://ouo.io/aHA2oB

.


 

Improved Enhanced Binary Search (I-EBS).

    Thuật toán EBS cải tiến hơn bằng cách xác định hai Tag đồng thời khi chỉ có một bit xung đột đơn.

    So với BS và EBS, mục tiêu của nó là nâng cao tốc độ nhận dạng Tag khi xung đột xảy ra. Thuật toán này như BS nhưng có một số quy định sau:

  • Loại mã hóa ở đây phải là Manchester. Chỉ sử dụng mã Manchester có thể 1 Reader tìm bit xung đột dễ dàng và nhận ra tất cả các Tag trong vùng nhận dạng của nó.
  • Một vài lệnh đc sử dụng.

        +  Đầu tiên là lệnh Request. Lúc bắt đầu, Reader gửi một lệnh Request. Các Tag trả lời nếu chúng nhận đc một điiều kiện chắc chắn.

        +  Thứ hai là lệnh Select. Nếu Reader nhận đc một mã nhận dạng và ko có xung đột, Tag đc nhận dạng sẽ đc chọn bởi Reader. Sau đó các lệnh khác đc thực hiện như lệnh Read/Write data.

        +  Thứ ba là lệnh Read/Write data. Dữ liệu đã lưu trong thẻ Tag đã chọn sẽ đc đọc và thay đổi theo lệnh Read/Write data.

        +  Lệnh cuối là Unselect. Nếu một Tag hoạt động trên lệnh này, nó sẽ đi vào trạng thái ngủ “sleeping”, trong đó Tag sẽ ko trả lời bất kỳ lệnh nào bởi Reader trừ phi nó dời vùng nhận dạng của Reader và đi vào lại.

  • Điểm chính của Thuật toán này là tất cả các Tag phải trả lời Reader tại cùng thời điểm để các Tag có thể gửi mã nhận dạng của chúng tới Reader đồng bộ. Chỉ khi điều kiện như vậy thì thuật toán mới làm việc tốt.

    Tất cả những điều trên là như thuật toán BS và EBS nhưng Improved-EBS có sự khác biệt chính với chúng:

  • Do giá trị bit nhị phân riêng biệt lẫn nhau, nếu chỉ có một bit xung đột cho dù nó ở đâu, Reader ko cần gửi lệnh Request lại và có thể tự động nhận dạng hai Tag một lần.
  • Thuật toán tìm kiếm khác sẽ đc sử dụng nếu xung đột xảy ra. Sau khi xung đột kế tiếp đc dò, mỗi bit tương tự nhưng cuối rong lệnh Request sẽ đặt là 0. Sau đó hai Tag mà xung đột tại bit cuối của trình tự xung đột sẽ đc nhận dạng đồng bộ. Đối lập với các thuật toán đã đề cập ở trên, lệnh Request tiếp theo trực tiếp bằng cái cũ cộng với một. Duy trì gửi lệnh Request sau khi thêm, cho đến khi tất cả các Tag trong vùng nhận dạng đc nhận dạng hết.

Ví dụ:  Có 8 Tag với mã nhận dạng là:

a

    Reader ban đầu gửi một lệnh Request (1), và tất cả các Tag đều trả lời. Theo nguyên tắc của mã Manchester Utd, Reader nhận mã 10xxx001, vì vậy Reader có thể biết đc xung đột xảy ra ở bit D5, D4, và D3. Các bit cao hơn nơi xung đột xảy ra là D5 và D4. Theo thuật toán này D5 và D4 đặt về 0. Các bit mà cao hơn D5 sẽ ko đc thay đổi nên D7D6=10.

    Sau đó Reader gửi lệnh Request (1000). Reader nhận mã 1000×001. Vì chỉ có một bit mà xung đột xảy ra nên ko cần gửi lệnh Request lại nữa. Reader có thể có đc mã nhận dạng của Tag 1 và Tag 2. Cuối cùng, Reader chạy lệnh Unselect để chuyển Tag 1 và Tag 2 vào trạng thái “sleep”.

    Tiếp theo, Reader gửi lệnh Request (1001). Reader nhận mã 1001×001. Bây giờ, D3 là bit duy nhất xung đột. Tương tự, Reader có thể có đc mã nhận dạng của Tag 3 và Tag4 và chuyển chúng vào trạng thái “sleep”  sau cùng.

    Nữa, Reader gửi lệnh Request (1010). Reader nhận mã 1010×001. D3 là bit duy nhất xung đột nên Reader có đc mã nhận dạng của Tag 5 và tag 6. Sau đó Reader cho Tag 5 và Tag 6 vào trạng thái “sleep”.

    Cuối cùng, Reader gửi lệnh Request (1011) và nhận mã 1011×001. D3 là bit duy nhất xung đột nên Reader có đc mã nhận dạng của Tag 7 và Tag 8.

    Tất cả Tag đã đc nhận dạng, bảng sau mô tả quá trình này.

a

Hình 1:    Quá trình tìm kiếm của I-EBS

    Từ bảng ta có thể biết đc tổng số chu kỳ của I-EBS là 5. Với thuật toán EBS sẽ là 15, còn BS sẽ lớn hơn. So với BS và EBS, số chu kỳ giảm đáng kể.

.

.

/sangnx.bkfet

.


Enhanced Binary Search (EBS).

    Thuật toán BS nâng cao (EBS) hay thuật toán dựa trên Nhảy và tìm kiếm động là một biến thể của BS, điểm khác biệt chính với BS là EBS ko bắt đầu lại quá trình đọc sau khi một Tag đc nhận dạng. Ngoài ra, trong quá trình khởi tạo, Reader truyền ‘1’ thay vì gửi một loạt số gồm tất cả chúng.

Thuật toán này như thuật toán BS nhưng:

  • Sau khi mã code nhận dạng của Tag đc nhận diện, quá trình chống xung đột ko chỉ đc nhắc lại như thuật toán BS. Mã code mà Reader sẽ gửi tiếp theo ko như quá trình trc đã gửi tại lúc bắt đầu. Nó là mã code thứ 2 (counting backwards) mà quá trình trc đã gửi. Sau đó mã code thứ 3 (counting backwards), code thứ 4 (counting backwards).. cho đến khi mã nhận dạng của tất cả các Tag đc nhận diện.
  • Trong lệnh Request đầu tiên, Reader gửi một code “1” thay vì gửi một code tối đa mà chiều dài của nó như mã nhận dạng của Tag và mỗi bit của mã code là logic “1”. Trong lệnh Request tiếp theo, Reader gửi những bit đã biết thay vì gửi tất cả các bit như trong BS. Quá trình tìm kiếm từ bit đỉnh tới bit dưới. Nếu những bit cao hơn của code nhận dạng Tag như các bit đã biết, các Tag tương ứng sẽ gửi code nhận dạng đến Reader.

.

.

/sangnx.bkfet


%d bloggers like this: