Phân loại xung đột RFID      Hệ thống RFID có các thao tác đọc ghi liên tục nên một thiết bị đọc có thể trao đổi dữ liệu với nhiều thẻ RFID cùng lúc do đó dễ xảy ra xung đột.

    Collision xảy ra khi nhiều RFID Tag hoặc nhiều RFID Reader đồng thời nhận dạng dữ liệu cùng nhau.

1.  Xung đột thẻ Tag

Diễn ra khi một bộ đọc Reader đọc đồng thời nhiều thẻ Tag tại cùng thời điểm với cùng tần số.

untitled untitled

Hình  1. Can thiệp Tag-to-Tag

2. Xung đột bộ đọc Reader

Các Reader can nhiễu lẫn nhau.

  • Reader-to-Tag Collision:

Xảy ra khi hai hay nhiều bộ đọc cùng nhận đồng thời dữ liệu một thẻ Tag tại cùng thời điểm, Tag này nằm trong vùng đọc của 2 hay nhiều Reader, nghĩa là tín hiệu từ một bộ đọc có thể nhiễu với tín hiệu từ bộ đọc khác ở nơi vùng phủ sóng chồng lấn lên nhau.

14

Hình  2. Can thiệp Reader-to-Tag

  • Reader-to-Reader Collision:

Xảy ra khi một Reader truyền một tín hiệu gây nhiễu với sự hoạt động của một Reader khác (Interference range). Do vậy ngăn bộ đọc thứ 2 giao tiếp với Tag khác trong vùng đọc của nó. Tín hiệu ở đây đc truyền bởi bộ đọc Reader đủ mạnh và nhận đc tại bộ Reader thứ 2.

15

Hình  3. Can thiệp Reader-to-Reader

Do vậy, cần thiết một giao thức trao đổi dữ liệu giữa Tag và Reader để tránh nhiễu, xung đột..

.

/sangnx.bkfet

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: