Daily Archives: July 16th, 2016

Cat GATO – Anibal Voyer


Mèo Origami – Anibal Voyer


 

6910253037_e97d74a80f_b

 

 

 

 

 

Buffalo – Hoang Tien Quyet


Trâu nước – Hoàng Tiến Quyết


 

Dia-1

 

http://ouo.io/109Wa

 

Mockingbird – Seth Friedman


Chim nhại Origami


 

 

2938745903_81f639dfdd_o

 

http://ouo.io/5UY3sE

Magpie – Ryan Welsh


Chim ác là – Ryan Welsh


 

6990522888_f726c901cd

 

http://ouo.io/SHfjI8

%d bloggers like this: